Terms and conditions

VERORDENING (EU) 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “STAS NV Belgium” Uw privacy is van essentieel belang voor ons. STAS zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden. U kan de volledige Privacy Verklaring van STAS NV terugvinden op de website.